Cigánykártya Jóslás         Oktatás

 Mindössze a születési pontos dátumra, és az anyakönyvezett névre ( ha van használatos becenév akkor arra is) van szükség és ezekből megtudhatjuk, hogy melyek életünk proplémás területei, vagy mely területre fektetünk nagyobb erőfeszítést a kelleténél.

 

A szamok okkult tartalma

 

Az ,okkult" szó titkosat, rejtettet  jelent. Tehát minden számban tobb rejlik, mint számszen1erteke. Az ,okkult tartalom" eszerint azt jelenti, hogy minden  szám mögött vagy benne el van rejtve egy titok is, amely felfedi előttünk a nullatól kilencig terjedő szá­mok által képviselt elvekhez vezető utat.

Rendszerint egyfajta bolygó-elvről van szó, vagyis, hogy bolygóink

ebben  az esetben  a Napot és a Holdat  is kozéjük számitva - olyan erő szimbólumai, amely az emberekben él, és ezt az erőt il­letve ezt az elvet is egy szám jelképezi. így minden egyes egyjegyű szám mögött nullától kilencig egy bizonyos mondanivaló is áll. És ez a mondanivaló az alapja annak, hogy a numerológiában számo­kat értelmezzünk nevekre, adatokra, cimekre, stb. vonatkoztatva. A numerológusok nem mondhatnak le arról, hogy a számok ok­kult tartalmat megismerjék,  azért,  hogy ne csak onmaguk,  ha­nem mások számára is értelmezni  tudják őket.

Gyakran  úgy tűnik, nem lehet egy szám titkának a mélyére hatol­ni, ez különösen a kilences esetében lesz feltünő, amelyet emiatt szoktak ,kisérteties számként" is emlegetni. Ebhez képest- mint Goethe fogalmazott  - a titkok  nem mirákulumok,  vagyis nem csodák,  hanem  rejtett  tartalmak,  amelyeknek  talán  csak éppen nem kell hozzáférhetőknek lenniük  mindenki  számára.  Ezért  a számok  titkait  valóba  papok  örizték,  és csak részben  adták  to­vább  bizalmas  tanitványaiknak.  Ebben  az értelemben  minden szám több mint egy számtani fogalom.  B.A Mertz